نام هتل

درجه هتل

اتاق دو نفره

اتاق یک نفره

SAN ROMEO HOTEL

2* BB

2.690.000

2.850.000

SVELTOS  HOTEL

3* BB

2.970.000

3.380.000